top of page
המדריך המלא למדדי הון אנושי

המדריך המלא למדדי הון אנושי

199.99 ₪מחיר

למנהלים/ות ומנהלי/ות מש״א בארגונים.

איסוף, למידה, הערכה וניתוח סטטיסטי של כל התהליכים, הפונקציות, האתגרים וההזדמנויות של ענף משאבי האנוש - כמנוף ליצירת מודלי עבודה חדשים והצלחה עסקית מתמשכת, גם ובמיוחד בעולם עבודה המשתנה תדיר. 

בימים של פוסט קורונה, אל מול גל ההתפטרות הגדול בכל הזמנים, על חטיבות משאבי אנוש לדבר בשפה כלכלית ולתת ערך מוסף בארגון.

 

מדידה והערכה של מגוון משתנים, לאורך מחזור חיי העובד, יכולים לסייע לארגון להיחשף לנתונים שלא היו ערים להם קודם לכן, להטמיע תהליכים חדשים - ולקבל החלטות עסקיות טובות יותר, שישפיעו על השורות התחתונות בכל תחומי ההון האנושי.

 

שיפור שימור העובדים: ניתוח מעמיק של מדדים ומשתנים בשביעות רצון עובדים לא רק מספק לארגון מידע ישיר ועקיף על הסיבות מדוע עובדים עוזבים, אלא גם מסייע בגיבוש כלים מניעתיים יעילים שיסייעו לבלום את שיעורי העזיבה. כך למשל, חברת נילסן הצליחה לשמר 40% מהעובדים שהוגדרו כבעלי פוטנציאל נטישה ולהגביר ב-48% את את סיכויי כלל העובדים להישאר בארגון.

שיפור ביצועים: דאטה המתקבלת ממדידה והערכה עושה את כל ההבדל בין להצביע על ביצועים חלשים לבן לייצר פתרונות שיביאו לשיפורם., בעזרת הדאטה, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי צוותים יכולים לגלות מה מניע את העובדים ומה מונע מהם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם – ולגבש לאור המידע שהתקבל תוכניות לשיפור.

שיפור תוכניות תמריצים ותגמולים: ניתוח ועיבוד נתונים יכולים לסייע למנהל משאבי האנוש לבנות תוכניות תמריצים ותגמולים טובות יותר. כך למשל, יכולים הנתונים לחשוף האם ובאיזו מידה התמריצים והתגמולים שהחברה מציעה משפרים את שימור העובדים או מניבים ביצועים טובים יותר, ולהוות בסיס לפיתוח מודל תגמול יעיל יותר לפי צורך.

שיפור שייכות ומחוברות ארגונית:  ניתוח ועיבוד המידע יעזור למנהלות ולמנהלים לגלות מה שלום העובדים שלהם, איך הם מרגישים, ואיזו סביבת עבודה וחוויית עבודה דרושה להם כדי להרגיש מחוברים לארגון. 

יצירת תחזיות יעילות וכלכליות : דאטה מבוססת אנליטיקה מאפשרות למנהלות ומנהלי מש"א לחזות תזוזות ותנודות עתידיות של ההון האנושי בארגון ולבנות תוכניות עבודה יעילות וכלכליות יותר המבוססות על תחזיות אלה.

 

המדריך מגיע בפורמט PDF, הכולל 39 עמודים

bottom of page