מדריך לעובד המפוטר -מה הן הזכויות המגיעות לך?

מדריך לעובד המפוטר -מה הן הזכויות המגיעות לך?

29.90 ₪מחיר

פוטרתם ממקום עבודתכם?

בחודשים האחרונים מתרגשת על המשק הישראלי פיטורים של עובדים רבים במגזרי תעסוקה שונים.

מצאתי לנכון לרכז את עיקרי הזכויות להם זכאים העובדים לעת סיום יחסי עובד ומעביד.

 

  • האם נדרש שימוע בכל מחיר?
  • האם המעסיק חייב לתת הודעה מוקדמת לפיטורים תמיד?
  • האם נדרש אישור בכתב על תקופת העבודה?
  • מה לגבי חופשה שנתית, הבראה ומחלה? האם המעסיק חייב לפדות כל אחד מהם?