top of page
ravit%20oren%207_edited.jpg

ייעוץ אסטרטגי

ד"ר רוית אורן מובילה הנהלות בכירות בתהליכים של ליווי אסטרטגי לצד פרויקטים קצרים או ארוכי-טווח, המותאמים לצרכי הארגון ולמטרותיו.

ליווי הסכמי עבודה קיבוציים

סכסוכי עבודה הם גורם מספר אחד לשחיקה בביצועים עסקיים של חברות. קונפליקטים שמקורם באיומי השבתה ומאבקי כוח של עובדים המאוגדים בהסכמים קיבוציים עלולים לייצר פגיעה חמורה ביעדים ארגוניים. היערכות מקדימה וטיפול מקצועי יכולים לצמצם ואף למנוע תופעות אלה.

 

ד"ר רוית אורן מסדירה מערכות יחסים בין ארגונים לעובדים המאוגדים בהסכמים קיבוציים קיימים או מתהווים, מייצרת הסכמות בין הצדדים ורותמת מחדש את העובדים למטרות הארגון. תהליך הליווי ההוליסטי כולל שלבי התארגנות, קביעת אסטרטגיה בהלימה עם מטרות הארגון, מטרות העובדים ודיני עבודה, משא ומתן, הכנה לוועדות פריטטיות מול נציגות העובדים, קביעת מודלי תגמול ותמורה, ניהול משברים וישוב סכסוכי עבודה, טיפול אתגרים היומיומיים בביצוע ההסכם ועוד.

ייעוץ אסטרטגי

ד"ר רוית אורן מלווה מנכ"לים, הנהלות בכירות וסמנכ"לי משאבי אנוש בתהליכי מנהיגות ארגונית המכוונים להגדלת רווחיות דרך תגמולים, ביצועים וניהול ושימור טאלנטים ארגוניים. תהליכי הייעוץ והליווי משלבים הטמעה של טכנולוגיות בינה מלאכותית ונבנים בהתאמה לצרכי המנהל וסדר היום הארגוני.

 

תהליך הייעוץ והליווי כולל, בין השאר: הגדרת יעדים, גיבוש והובלת אסטרטגיה, כתיבת תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, בניית מערכות תגמולים ופיצויים, בניית קוד אתי פנים ארגוני, זיהוי צרכים והערכת סיכוני הון אנושי, ניתוח דוחות כספיים, ניהול שינויים, הגברת אכיפה ארגונית לחוקי עבודה ועוד.

פרטים נוספים

מדיניות שכר ותגמול

גיבוש מדיניות, יצירת מדרג ארגוני, מערך תנאים נלווים ותגמול דיפרנציאלי, בניית מסלולי קריירה ניהוליים, כתיבת ספר עיסוקים, ניתוח השוואתי של שכר העובדים ביחס לשוק, בנייה של טווחי שכר, גיבוש מדיניות עדכון שכר ועוד. 

בניית תכנית תמריצים

בחינה ניתוח אפקטיביות ושיפור מודלים קיימים, הגדרת פוטנציאל התמריץ גיבוש אופני המדידה, תדירות המדידה והתשלום, גיבוש מתודולוגיה לתכניות בונוס דיפרנציאליות, גיבוש תכניות וקריטריונים להוקרה.

מדיניות תקשור והטמעה

יצירת מתווה לתקשור והסברה נכונים של המדיניות, התהליכים והתוכניות בתחום השכר והתגמול, גיבוש מסרים בכתב ובעל-פה לעובדים והדרכת מנהלים לאופן העברתם בתהליך שקוף, שיתופי ומיטיב.

בעולם העבודה של המאה ה-21, אין מקום להחלטות אד-הוק או לניסוי וטעיה. ארגונים המעוניינים להצליח בשוק תחרותי נדרשים להתייחס לסדר היום הארגוני בצורה מערכתית, אסטרטגית ורב-שנתית, ולשתף בו את העובדים בערוצי תקשורת שקופים ומיטיבים.

ליווי בהתאמה אישית

צרו קשר

תודה! נעמוד בקשר בהקדם

צרו קשר

ד״ר רוית אורן 

מומחית למנהיגות ארגונית 

אימייל: ravit@ravitoren.com

נייד: 050-579-1281

  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page