top of page

קורסים והכשרות

קורסי המנהיגות הארגונית של ד"ר רוית אורן בשיתוף אוניברסיטת חיפה מתקיימים כהכשרות פנים-ארגוניות הנבנות בהתאמה אישית לדרגים הניהוליים ולסדר היום הארגוני. הלימודים משלבים ידע אקדמי, התנסות מעשית חווייתית ותהליכי משוב אישיים המקישים מן הכלל אל הפרט.

למשתתפים מוענקת תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה.

קורסים והכשות

בכירים

קורס אינטגרטיבי המיועד למנהלים מנוסים. מקנה ידע והבנה מעמיקים על ידי מפגש עם חזית הידע העדכני במנהיגות ארגונית, הקנייה של כלי ניהול חדשניים, התנסות חווייתית במקרי מבחן מסדר יומם של המשתתפים, פתרון קונפליקטים ניהוליים וקבלת משוב מקצועי אישי.

hutz.png

מתקדמים

מיועד למנהלים בדרגי ביניים ומעלה המעוניינים לרכוש כלים לביצוע טוב יותר של עבודתם. בין הנושאים הנלמדים: פיתוח חשיבה אסטרטגית בניהול, מנהיגות ככלי להובלת שינויים חוצי ארגון, שיטות חדשניות לארגון ותכנון, ניהול דילמות ופתרון קונפליקטים. הקורס מזמן ידע אקדמי תיאורטי מתקדם, ניתוח מקרי מבחן להצפת דילמות ניהוליות וקבלת משוב מקצועי-אישי.

בסיסי

מיועד לעתודה ניהולית או לעובדים אשר זו להם התנסות לימודית ראשונה בעולמות תוכן ניהוליים. הקורס מזמן ידע אקדמי תיאורטי לצד ניתוח מקרי מבחן עדכניים, שיח ומשוב אישי. בין הנושאים הנלמדים: ההבדל בין ניהול למנהיגות, תפקיד המנהיג הארגוני, סגנונות מנהיגות, תקשורת בין אישית של מנהיג ארגוני, תהליכי קבלת החלטות, מנהיגות בעת הקמת צוות , מנהיגות כמנוף לשימור עובדים.

קורסי מנהיגות ארגונית

למשתתפים מוענקת תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה

bottom of page