top of page
״כמעט מדעי״ - צידה לדרך למחפשי עבודה.jpg
״כמעט מדעי״
צידה לדרך למחפשי עבודה / ד״ר רוית אורן 

 

המוצר הינו קובץ PDF, הכולל 15 עמודים ומכיל מסר מרכזי אחד: קחו אחריות על תהליך חיפוש העבודה שלכם, ונהלו אותו בחדשנות ובאומץ. המסמך מתאר שתי שיטות ״כמעט מדעיות״:  

1.    ״הולכים בדוך - אין קיצורי דרך״ – שיטה אחת, 3 שלבים.

2.    ״עוקף קריות״ – שיטה שניה, 5 שלבים.

בשתיהן עובדים קשה!

חיפוש עבודה ללא ניהול תהליך אסטרטגי וטקטי משול למעגל קסמים: מחפשי עבודה לא יודעים היכן הם ״תקועים בתהליך״, הם נאלצים להסתפק בתשומות ידע חלקיות, לא מדויקות ולא מדידות. בהתאמה, התפוקות נמוכות: קורות חיים בינוניים ולא מעודכנים, תהליכי ראיונות ממוחזרים ולא חדשניים, קושי לייצר ערך כמותג אישי, לצד תסכול, חוסר ביטחון ופחד – הכל חוזר חלילה. כדי לפתור בעיות אלה עלינו לשבור את מעגל הקסמים: להזרים ידע חדשני ומתקדם המבוסס על מספרים ונתונים. המוצר עוסק בדיוק בכך: כדי לא להמשיך לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה, אנו ממליצים לעצור, להתארגן מחדש ולהדק ולדייק את התהליך!

מחיר: 79 ש״ח

bottom of page